کمترین: 
181542
بیشترین: 
181542
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
181542.0
زمان: 
1/7 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 7 فروردین 1398
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 181542.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":181542.0}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398