کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1876000
زمان: 
1/7 14:30
قیمت مثقال طلا امروز 7 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1876000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 12:14","price":۱۸۵۶۰۰۰},{"date":"1398/01/07 12:15","price":1856000},{"date":"1398/01/07 14:30","price":1876000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398