کمترین: 
7612
بیشترین: 
7619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7613
زمان: 
1/7 16:00
قیمت منات آذربایجان امروز 7 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 فروردین 1398 , 7613 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 12:03","price":7619},{"date":"1398/01/07 14:30","price":7612},{"date":"1398/01/07 15:00","price":7617},{"date":"1398/01/07 16:00","price":7613}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398