کمترین: 
3177
بیشترین: 
3182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3180
زمان: 
1/7 16:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 3180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 12:02","price":3177},{"date":"1398/01/07 14:30","price":3178},{"date":"1398/01/07 15:00","price":3182},{"date":"1398/01/07 16:00","price":3180}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398