کمترین: 
11
بیشترین: 
110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
1/7 14:30
قیمت دینار عراق امروز 7 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 12:01","price":110},{"date":"1398/01/07 14:30","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399