کمترین: 
9167
بیشترین: 
9194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9167
زمان: 
1/7 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 7 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 7 فروردین 1398 , 9167 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 12:01","price":9187},{"date":"1398/01/07 14:30","price":9194},{"date":"1398/01/07 15:00","price":9193},{"date":"1398/01/07 16:00","price":9184},{"date":"1398/01/07 17:00","price":9177},{"date":"1398/01/07 18:00","price":9176},{"date":"1398/01/07 19:00","price":9172},{"date":"1398/01/07 20:00","price":9167}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398