کمترین: 
9647
بیشترین: 
9671
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9647
زمان: 
1/7 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 7 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 فروردین 1398 , 9647 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 12:01","price":9661},{"date":"1398/01/07 14:30","price":9671},{"date":"1398/01/07 15:00","price":9664},{"date":"1398/01/07 16:00","price":9653},{"date":"1398/01/07 17:00","price":9651},{"date":"1398/01/07 18:00","price":9656},{"date":"1398/01/07 19:00","price":9650},{"date":"1398/01/07 20:00","price":9647}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398