کمترین: 
2376
بیشترین: 
2407
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2392
زمان: 
1/7 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 7 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 2392 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 12:01","price":2395},{"date":"1398/01/07 14:30","price":2407},{"date":"1398/01/07 15:00","price":2394},{"date":"1398/01/07 16:00","price":2388},{"date":"1398/01/07 17:00","price":2376},{"date":"1398/01/07 18:00","price":2380},{"date":"1398/01/07 19:00","price":2390},{"date":"1398/01/07 20:00","price":2392}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398