کمترین: 
17067
بیشترین: 
17122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17098
زمان: 
1/7 20:00
قیمت پوند امروز 7 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 7 فروردین 1398 , 17098 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 12:00","price":17067},{"date":"1398/01/07 14:30","price":17082},{"date":"1398/01/07 15:00","price":17100},{"date":"1398/01/07 16:00","price":17093},{"date":"1398/01/07 17:00","price":17117},{"date":"1398/01/07 18:00","price":17122},{"date":"1398/01/07 19:00","price":17105},{"date":"1398/01/07 20:00","price":17098}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398