کمترین: 
14946
بیشترین: 
14959
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14959
زمان: 
1/7 16:00
قیمت یورو امروز 7 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 7 فروردین 1398 , 14959 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 12:00","price":14952},{"date":"1398/01/07 14:30","price":14946},{"date":"1398/01/07 15:00","price":14947},{"date":"1398/01/07 16:00","price":14959}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398