کمترین: 
13250
بیشترین: 
13250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13250
زمان: 
1/7 10:44
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 7 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 7 فروردین 1398 , 13250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 10:44","price":13250}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398