کمترین: 
1315.38
بیشترین: 
1317.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1317.52
زمان: 
1/7 13:00
قیمت اونس طلا امروز 7 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1317.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 02:30","price":1315.70},{"date":"1398/01/07 05:30","price":1317.52},{"date":"1398/01/07 11:21","price":1316.93},{"date":"1398/01/07 11:58","price":1315.38},{"date":"1398/01/07 13:00","price":1317.52}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398