کمترین: 
12942
بیشترین: 
12954
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12942
زمان: 
1/7 16:00
قیمت دلار امروز 7 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 7 فروردین 1398 , 12942 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 01:00","price":12951},{"date":"1398/01/07 12:00","price":12952},{"date":"1398/01/07 14:30","price":12954},{"date":"1398/01/07 15:00","price":12949},{"date":"1398/01/07 16:00","price":12942}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398