کمترین: 
135.51
بیشترین: 
139.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139.48
زمان: 
1/7 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 139.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 00:00","price":136},{"date":"1398/01/07 02:30","price":136.38},{"date":"1398/01/07 03:00","price":135.51},{"date":"1398/01/07 05:30","price":135.8},{"date":"1398/01/07 13:00","price":138.22},{"date":"1398/01/07 14:30","price":138.3},{"date":"1398/01/07 15:00","price":138.23},{"date":"1398/01/07 17:30","price":139.61},{"date":"1398/01/07 18:00","price":139.06},{"date":"1398/01/07 20:30","price":139},{"date":"1398/01/07 21:00","price":139.09},{"date":"1398/01/07 23:30","price":139.48}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398