کمترین: 
3981.5
بیشترین: 
4102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4080
زمان: 
1/7 23:30
قیمت بیت کوین امروز 7 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 فروردین 1398 , 4080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 00:00","price":3990.5},{"date":"1398/01/07 02:30","price":3983.8},{"date":"1398/01/07 03:00","price":3981.5},{"date":"1398/01/07 05:30","price":3991.7},{"date":"1398/01/07 13:00","price":4049},{"date":"1398/01/07 14:30","price":4048.1},{"date":"1398/01/07 15:00","price":4053.2},{"date":"1398/01/07 17:30","price":4102},{"date":"1398/01/07 18:00","price":4075.9},{"date":"1398/01/07 20:30","price":4077},{"date":"1398/01/07 21:00","price":4087.6},{"date":"1398/01/07 23:30","price":4080}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398