کمترین: 
7612
بیشترین: 
7612
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7612
زمان: 
1/6 18:00
قیمت منات آذربایجان امروز 6 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 7612 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 18:00","price":7612}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398