کمترین: 
66.19
بیشترین: 
66.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.19
زمان: 
1/6 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 6 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 66.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 17:32","price":66.19}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398