کمترین: 
3451
بیشترین: 
3455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3451
زمان: 
1/6 18:00
قیمت ریال عربستان امروز 6 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 3451 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 17:00","price":3455},{"date":"1398/01/06 18:00","price":3451}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398