کمترین: 
14948
بیشترین: 
14956
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14956
زمان: 
1/6 18:00
قیمت یورو امروز 6 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 6 فروردین 1398 , 14956 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 17:00","price":14948},{"date":"1398/01/06 18:00","price":14956}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399