کمترین: 
2555000
بیشترین: 
2555000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2555000
زمان: 
1/6 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 6 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 2555000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 17:00","price":2555000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398