کمترین: 
12940
بیشترین: 
12947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12940
زمان: 
1/6 18:00
قیمت دلار امروز 6 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 6 فروردین 1398 , 12940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 17:00","price":12947},{"date":"1398/01/06 18:00","price":12940}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399