کمترین: 
1854000
بیشترین: 
1858000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1854000
زمان: 
1/6 18:00
قیمت مثقال طلا امروز 6 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1854000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 17:00","price":1858000},{"date":"1398/01/06 18:00","price":1854000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399