کمترین: 
2550000
بیشترین: 
2550000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2550000
زمان: 
1/6 17:00
قیمت نیم سکه امروز 6 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 2550000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 17:00","price":2550000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398