کمترین: 
428000
بیشترین: 
428900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
428000
زمان: 
1/6 18:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 6 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 6 فروردین 1398 , 428000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 17:00","price":428900},{"date":"1398/01/06 18:00","price":428000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398