کمترین: 
8940
بیشترین: 
8952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8945
زمان: 
1/6 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 6 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 6 فروردین 1398 , 8945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 12:27","price":8945},{"date":"1398/01/06 13:00","price":8942},{"date":"1398/01/06 14:00","price":8940},{"date":"1398/01/06 17:00","price":8952},{"date":"1398/01/06 18:00","price":8943},{"date":"1398/01/06 19:00","price":8944},{"date":"1398/01/06 20:00","price":8945}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398