کمترین: 
21.1
بیشترین: 
21.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.55
زمان: 
1/6 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 6 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 21.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 12:08","price":21.1},{"date":"1398/01/06 12:32","price":21.15},{"date":"1398/01/06 13:08","price":21.19},{"date":"1398/01/06 14:08","price":21.17},{"date":"1398/01/06 16:32","price":21.4},{"date":"1398/01/06 17:08","price":21.29},{"date":"1398/01/06 17:32","price":21.37},{"date":"1398/01/06 18:08","price":21.47},{"date":"1398/01/06 18:32","price":21.4},{"date":"1398/01/06 19:08","price":21.37},{"date":"1398/01/06 19:32","price":21.4},{"date":"1398/01/06 20:08","price":21.35},{"date":"1398/01/06 20:32","price":21.38},{"date":"1398/01/06 21:08","price":21.47},{"date":"1398/01/06 21:32","price":21.54},{"date":"1398/01/06 22:08","price":21.55}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398