کمترین: 
9577
بیشترین: 
9597
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9577
زمان: 
1/6 19:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 فروردین 1398 , 9577 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 12:00","price":9595},{"date":"1398/01/06 12:27","price":9597},{"date":"1398/01/06 14:00","price":9591},{"date":"1398/01/06 17:00","price":9593},{"date":"1398/01/06 18:00","price":9578},{"date":"1398/01/06 19:00","price":9577}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398