کمترین: 
3179
بیشترین: 
3186
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3179
زمان: 
1/6 18:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 6 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 3179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":3186},{"date":"1398/01/06 12:00","price":3185},{"date":"1398/01/06 17:00","price":3183},{"date":"1398/01/06 18:00","price":3179}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398