کمترین: 
1517
بیشترین: 
1519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1517
زمان: 
1/6 18:00
قیمت کرون نروژ امروز 6 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1517 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":1518},{"date":"1398/01/06 12:00","price":1517},{"date":"1398/01/06 12:27","price":1519},{"date":"1398/01/06 13:00","price":1518},{"date":"1398/01/06 14:00","price":1519},{"date":"1398/01/06 17:00","price":1518},{"date":"1398/01/06 18:00","price":1517}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398