کمترین: 
1957
بیشترین: 
1964
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1958
زمان: 
1/6 19:00
قیمت کرون دانمارک امروز 6 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1958 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":1962},{"date":"1398/01/06 12:27","price":1964},{"date":"1398/01/06 13:00","price":1962},{"date":"1398/01/06 18:00","price":1957},{"date":"1398/01/06 19:00","price":1958}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398