کمترین: 
33495
بیشترین: 
33529
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33495
زمان: 
1/6 18:00
قیمت ریال عمان امروز 6 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 33495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":33526},{"date":"1398/01/06 17:00","price":33529},{"date":"1398/01/06 18:00","price":33495}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398