کمترین: 
42622
بیشترین: 
42679
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42622
زمان: 
1/6 18:00
قیمت دینار کویت امروز 6 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 42622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":42676},{"date":"1398/01/06 17:00","price":42679},{"date":"1398/01/06 18:00","price":42622}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398