کمترین: 
26
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
1/6 19:00
قیمت درام ارمنستان امروز 6 فروردین 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":27},{"date":"1398/01/06 12:00","price":26},{"date":"1398/01/06 12:27","price":27},{"date":"1398/01/06 19:00","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398