کمترین: 
201
بیشترین: 
202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
1/6 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 6 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":202},{"date":"1398/01/06 14:00","price":201},{"date":"1398/01/06 17:00","price":202},{"date":"1398/01/06 19:00","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398