کمترین: 
1401
بیشترین: 
1404
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1403
زمان: 
1/6 19:00
قیمت کرون سوئد امروز 6 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1403 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":1401},{"date":"1398/01/06 14:00","price":1403},{"date":"1398/01/06 17:00","price":1404},{"date":"1398/01/06 18:00","price":1401},{"date":"1398/01/06 19:00","price":1403}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398