کمترین: 
172
بیشترین: 
172
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
172
زمان: 
1/6 11:41
قیمت افغانی امروز 6 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":172}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398