کمترین: 
13013
بیشترین: 
13049
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13014
زمان: 
1/6 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 13014 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":13048},{"date":"1398/01/06 12:00","price":13049},{"date":"1398/01/06 12:27","price":13039},{"date":"1398/01/06 13:00","price":13038},{"date":"1398/01/06 14:00","price":13045},{"date":"1398/01/06 17:00","price":13037},{"date":"1398/01/06 18:00","price":13020},{"date":"1398/01/06 19:00","price":13013},{"date":"1398/01/06 20:00","price":13014}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398