کمترین: 
9223
بیشترین: 
9238
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9228
زمان: 
1/6 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 6 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 6 فروردین 1398 , 9228 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":9223},{"date":"1398/01/06 12:00","price":9224},{"date":"1398/01/06 12:27","price":9231},{"date":"1398/01/06 13:00","price":9234},{"date":"1398/01/06 14:00","price":9231},{"date":"1398/01/06 17:00","price":9238},{"date":"1398/01/06 18:00","price":9231},{"date":"1398/01/06 20:00","price":9228}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398