کمترین: 
9655
بیشترین: 
9674
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9662
زمان: 
1/6 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 6 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 فروردین 1398 , 9662 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":9669},{"date":"1398/01/06 12:00","price":9666},{"date":"1398/01/06 12:27","price":9674},{"date":"1398/01/06 13:00","price":9666},{"date":"1398/01/06 14:00","price":9667},{"date":"1398/01/06 17:00","price":9669},{"date":"1398/01/06 18:00","price":9655},{"date":"1398/01/06 19:00","price":9666},{"date":"1398/01/06 20:00","price":9662}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398