کمترین: 
11698
بیشترین: 
11773
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11711
زمان: 
1/6 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 6 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 11711 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":11773},{"date":"1398/01/06 13:00","price":11760},{"date":"1398/01/06 17:00","price":11731},{"date":"1398/01/06 18:00","price":11724},{"date":"1398/01/06 19:00","price":11698},{"date":"1398/01/06 20:00","price":11711}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398