کمترین: 
2328
بیشترین: 
2357
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2331
زمان: 
1/6 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 6 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 2331 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:41","price":2334},{"date":"1398/01/06 12:00","price":2328},{"date":"1398/01/06 12:27","price":2357},{"date":"1398/01/06 13:00","price":2344},{"date":"1398/01/06 14:00","price":2334},{"date":"1398/01/06 17:00","price":2352},{"date":"1398/01/06 18:00","price":2341},{"date":"1398/01/06 19:00","price":2334},{"date":"1398/01/06 20:00","price":2331}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398