کمترین: 
4403000
بیشترین: 
4502000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4502000
زمان: 
1/6 19:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 6 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 6 فروردین 1398 , 4502000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:40","price":4403000},{"date":"1398/01/06 17:00","price":4405000},{"date":"1398/01/06 19:00","price":4502000}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398