کمترین: 
4394000
بیشترین: 
4497000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4497000
زمان: 
1/6 19:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 6 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 4497000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:40","price":4394000},{"date":"1398/01/06 17:00","price":4397000},{"date":"1398/01/06 19:00","price":4497000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399