کمترین: 
1775700
بیشترین: 
1781400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1775900
زمان: 
1/6 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 6 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1775900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:40","price":1781400},{"date":"1398/01/06 12:00","price":1780700},{"date":"1398/01/06 12:27","price":1779400},{"date":"1398/01/06 13:00","price":1781100},{"date":"1398/01/06 14:00","price":1779600},{"date":"1398/01/06 17:00","price":1775700},{"date":"1398/01/06 18:00","price":1779400},{"date":"1398/01/06 19:00","price":1776900},{"date":"1398/01/06 20:00","price":1775900}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398