کمترین: 
1777100
بیشترین: 
1782800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1777300
زمان: 
1/6 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 6 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1777300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:40","price":1782800},{"date":"1398/01/06 12:00","price":1782100},{"date":"1398/01/06 12:27","price":1780700},{"date":"1398/01/06 13:00","price":1782500},{"date":"1398/01/06 14:00","price":1781000},{"date":"1398/01/06 17:00","price":1777100},{"date":"1398/01/06 18:00","price":1780800},{"date":"1398/01/06 19:00","price":1778200},{"date":"1398/01/06 20:00","price":1777300}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399