کمترین: 
179479
بیشترین: 
179787
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
179766.0
زمان: 
1/6 17:30
قیمت شاخص بورس امروز 6 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 179766.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:30","price":179479.0},{"date":"1398/01/06 14:30","price":179787.0},{"date":"1398/01/06 17:30","price":179766.0}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398