کمترین: 
13130
بیشترین: 
13140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13130
زمان: 
1/6 19:05
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 6 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 13130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 11:09","price":13140},{"date":"1398/01/06 19:05","price":13130}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398