کمترین: 
2475.7
بیشترین: 
2475.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.7
زمان: 
1/6 10:00
قیمت منات آذربایجان امروز 6 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 2475.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":2475.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399