کمترین: 
13288.7
بیشترین: 
13288.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13288.7
زمان: 
1/6 10:00
قیمت بات تایلند امروز 6 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 فروردین 1398 , 13288.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":13288.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398