کمترین: 
3111.7
بیشترین: 
3111.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3111.7
زمان: 
1/6 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 فروردین 1398 , 3111.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":3111.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399